Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện lấy lại mật khẩu tài khoản admin (hoặc tài khoản bất kì) trên website WordPress của mình một cách đơn giản nhất.

Đầu tiên thực hiện login vào cPanel ⇒ phpMyAdmin

z1572458826511_706bf38b0156ab2a45801ab208bd036d

Tại giao diện này tìm đến database đang được setup trên website WordPress cần kiểm tra (Nếu hosting có nhiều database thì cần xác định database đang sử dụng cho website cần sửa lỗi là database nào bằng cách mở file wp-config.php và tìm nội dung tại dòng "define('DB_NAME', 'database_db');" với "database _db" là tên database đang sử dụng.

Tìm đến bảng wp_users và chọn vào "sửa" ở username mà bạn cần thực hiện khôi phục.

z1572458973735_3bcafa118d7616b8e425f71220d3b0ab

z1572459090661_d5ae6a54cdfa8d8d20af66bc80fbe226

Giao diện sẽ chuyển về một trang mới, tại đây lưu ý dòng user_pass. Các cột cần điều chỉnh:

  • Hàm: MD5
  • Giá trị: điền mật khẩu mới bạn muốn

z1572459335129_f2044c2388838e67b7252df30ca724f3

Chúc các bạn thành công trong việc kiểm tra khôi phục lại mật khẩu tài khoản admin website WordPress của mình. Nếu gặp khó khăn hay trục trặc gì các bạn có thể liên hệ với hệ thống hỗ trợ 7Host tại website https://www.7host.vn hoặc support@7host.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Các bài viết liên quan: