Khắc phục lỗi “PHPMyAdmin Require PHP version” trên DirectAdmin

Đối với các bạn sử dụng VPS/Server chạy kèm DirectAdmin chắc hẳn sẽ gặp phải lỗi “Required PHP 5.x ++” khi truy cập vào PHPMyAdmin. Làm thế nào để khác phục lỗi này, mời các bạn tham khảo hướng dẫn này nhé.

Giới thiệu

Nguyên nhân do VPS/Server đang chạy bản PHP cũ hơn yêu cầu của PHPMyAdmin.Trong mã nguồn của PHPMyAdmin có một file làm nhiệm vụ kiểm tra phiên bản PHP trên hệ thống có tương thích hay không. Nếu phiên bản thấp hơn bản trong file quy định thì sẽ xuất hiện lỗi.

Thay vì phải rebuild lại bản PHP cao hơn thì mình sẽ hướng dẫn cách bypass rất nhanh và đơn giản.

Cách xử lý

Đầu tiên các bạn cần kiểm tra phiên bản PHP đang chạy trên VPS/Server.

[[email protected] ~]$ php -v
PHP 5.6.30 (cli) (built: Jul  2 2017 12:48:33) 
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Tiếp theo các bạn xác định mã nguồn PHPMyAdmin trên DirectAdmin nằm tại đường dẫn sau:

[[email protected] ~]# ls -lh /var/www/html/phpMyAdmin/libraries/

Các bạn tìm đến file “common.inc.php” và tiến hành edit file này.

[[email protected] ~]# nano /var/www/html/phpMyAdmin/libraries/common.inc.php

Tìm đến dòng sau:

if (version_compare(PHP_VERSION, '5.6.0', 'lt')) {
    die('PHP 5.6+ is required');
}

Thay thế giá trị “5.6” sang giá trị thấp hơn hoặc tương ứng với phiên bản PHP mà VPS/Server bạn đang chạy. Sau đó save lại và kiểm tra kết quả.

Tổng kết

Với cách bypass như trên sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì phải rebuild lại phiên bản PHP.

Nếu trong quá trình cài đặt theo bài viết này gặp khó khăn các bạn đừng ngần ngại gửi email về [email protected] để 7Host hỗ trợ cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

 

Hướng dẫn tạo chữ ký trên email với webmail và outlook

Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trên DirectAdmin

Hướng Dẫn Trỏ File Hosts Trên Máy Tính Để Kiểm Tra Website Khi Chưa Có DNS

Hướng dẫn cài đặt plugin Really Simple SSL để hiển thị khóa xanh với các website WordPress

Phân biệt IMAP và POP

Hướng dẫn tạo tài khoản email trên dịch vụ Email Hosting

Hướng dẫn đăng nhập cPanel quản lý dịch vụ hosting.

Hướng dẫn cài đặt W3 Total Cache giúp tăng tốc website WordPress