Kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

Bạn đã cài đặt Python, chọn một phần mềm hỗ trợ tốt. Bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu đào sâu vào ngôn ngữ Python, bắt đầu với các kiểu dữ liệu cơ bản được xây dựng sẵn.

Hoàn thiện thiết lập môi trường phát triển Python

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu thêm một số tip nhỏ, giúp các bạn hoàn thiện hơn môi trường phát triển Python, giúp việc tìm hiểu trở nên thuận tiện hơn.

Khởi đầu với Python

Khi bắt đầu với Python, thông thường, các bạn sẽ có hai vấn đề thắc mắc. Một là nên chọn phiên bản nào và sử dụng phần mềm nào hỗ trợ việc học lập trình Python.

Python - Ngôn ngữ tuyệt vời

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991.