CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI NÂNG CAO TRONG BASH (PHẦN 2)

Bài viết này sẽ tiếp nối một số cách xử lý chuỗi nâng cao trong ngôn ngữ Bash.

Các hàm xử lý chuỗi nâng cao trong Bash (Phần 1).

Bài viết này giới thiệu một số cách xử lý chuỗi nâng cao trong ngôn ngữ Bash.

Các cấu trúc điều khiển, xử lý chuỗi đơn giản và Dictionaries trong Bash.

Bài viết này giới thiệu về các cấu trúc điều khiển của Bash, các cách xử lý chuỗi đơn giản và Dictionaries trong Bash.

Các toán tử cơ bản, cấu trúc so sánh và mảng trong Bash.

Bài viết này sẽ tìm hiểu các toán tử cơ bản, cấu trúc so sánh và mảng trong ngôn ngữ Bash giúp các bạn nắm được chúng để hổ trợ cho việc học lập trình ngôn ngữ Bash dễ dàng hơn.

Shell là gì ? Sự khác nhau giữa SH và Bash.

Qua bài này, ta có thể nắm rõ các khái niệm về Shell, Bash, SH...Từ dó tránh nhầm lẫn về các khái niệm này.