Tối ưu MySQL bằng Query Caching

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện tối ưu cho dịch vụ MySQL bằng Caching nhằm tăng tốc độ truy cập website, tốc độ xử lý các query và giảm tải cho máy chủ