Hướng dẫn kiểm tra email trên dịch vụ Email Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện check mail với tài khoản email trên dịch vụ email hosting.

Hướng dẫn tạo tài khoản email trên dịch vụ Email Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản email trên dịch vụ Email Hosting tại 7Host.

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2010

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện thêm tài khoản email bất kì vào công cụ Outlook 2010 nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc gửi và nhận email với hàng loạt tính năng từ cơ bản cho đến nâng cao.

Hướng dẫn lấy mật khẩu ứng dụng mail trên tài khoản Google (Gmail)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện lấy mật khẩu ứng dụng mail trên tài khoản Gmail nhằm sử dụng cho các công cụ gửi mail tự động hoặc dùng cho các mục đích gửi mail khác như sử dụng Outlook,...

Phân biệt IMAP và POP

POP (Post Office Protocol) và IMAP (Internet Message Access Protocol) là hai giao thức nhận email qua môi trường mạng (LAN, WAN, Internet). Cả hai giao thức này đều được sử dụng rộng rãi nhằm phục vụ việc nhận email mọi lúc, mọi nơi.