Hướng dẫn cấu hình firewall máy chủ với firewalld và iptables

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện cấu hình firewall trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS với firewall mặc định là iptables firewalld