Hướng dẫn thay đổi PHP version trên hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thực hiện thay đổi phiên bản php (php version) trên hosting đồng thời bật/tắt các extension trên phiên bản php tương ứng.