Hướng dẫn login mysql không cần password

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện login vào MySQL/MariaDB với quyền root cao nhất mà không cần nhập password.

Hướng dẫn cài đặt LAMP stack (Linux, Apache, MariaDB và PHP) trên hệ điều hành CentOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt LAMP trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 7.

Khắc phục lỗi "PHPMyAdmin Require PHP version" trên DirectAdmin

Đối với các bạn sử dụng VPS/Server chạy kèm DirectAdmin chắc hẳn sẽ gặp phải lỗi “Required PHP 5.x ++” khi truy cập vào PHPMyAdmin. Làm thế nào để khác phục lỗi này, mời các bạn tham khảo hướng dẫn này nhé.