Hướng dẫn cài đặt plugin Really Simple SSL để hiển thị khóa xanh với các website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện cài đặt plugin Really Simple SSL để xử lý lỗi mixed-content và hiển thị khóa xanh trên thanh duyệt web đối với các website WordPress.