Text Editor và IDE

Để thuận tiện cho việc phát triển các dự án phần mềm, lập trình viên luôn cần đến sự hỗ trợ tốt nhất từ các phần mềm tiện ích, giúp họ có thể tổ chức mã nguồn, debug, chia sẻ và triển khai ứng dụng... Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về 2 khái niệm là Text editor và IDE.