Lập Trình Theme WordPress - Phần 8 - Xây dựng 1 Widget

Sau khi đã hiểu và kiểm soát được cấu trúc template của WordPress, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu đến một số chức năng nâng cao của WordPress. Bắt đầu từ Widget.

Lập Trình Theme WordPress - Phần 7 - Hiển thị danh mục bài viết và nội dung của bài viết

Bài viết này tiếp tục chuỗi bài viết về lập trình theme WordPress. Hôm nay, chúng ta sẽ hoàn tất các vấn đề liên quan đến bài viết.

Lập Trình Theme WordPress - Phần 6 - Xây Dựng Trang Chủ

Sau khi xây dựng xong phần header và footer, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng trang chủ của blog.

Lập trình theme WordPress - Phần 5 - Xây dựng footer

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm widget, sử dụng widget để hiển thị một số thông tin của trang web ở chân trang.

Lập trình theme WordPress - Phần 4 - Xây dựng header

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần cơ bản trong header của một trang web như topbar, logo, menu, banner. Và học cách hiển thị menu của WordPress ra ngoài giao diện người dùng.

Lập trình theme WordPress - Phần 3 - Xây dựng cấu trúc theme

Tiếp tục loạt bài về lập trình theme WordPress. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với các template files của theme, chia nhỏ chúng để dễ quản lý và tái sử dụng. Song song với đó sẽ là tạo và quản lý các file tài nguyên tĩnh (html, css) và cách nhúng chúng vào giao diện của chúng ta.

Lập trình theme WordPress - Phần 2 - Khởi tạo theme WordPress đầu tiên

Trong loạt bài viết sắp tới, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cấu trúc, cách lập trình một theme wordpress dựa trên free front-end framework Bootstrap 4. Bây giờ, hãy bắt đầu khởi tạo theme đầu tiên của bạn nhé.

Lập trình theme WordPress - Phần 1 - Các khái niệm cơ bản

WordPress là một phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP với mục đích ban đầu là hỗ trợ tạo các trang blog cá nhân. Hơn 15 năm phát triển, WordPress đã xây dựng được cộng đồng tương đối lớn, trở thành mã nguồn có số lượng trang web lớn nhất thế giới.