Hướng dẫn cài đặt nhanh NodeJS trên CentOS 7

Bài viết này 7Host sẽ không đi sâu về lịch sử hình thành cũng như phát triển của NodeJS mà tập trung vào các bước cài đặt trên hệ điều hành CentOS 7.

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 8 Toàn Tập

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành CentOS 8 lên máy chủ, máy chủ ảo.

Điều chỉnh swap để tăng tốc độ xử lý trên Linux

Swappiness, một thông số trong kernel Linux giúp kiểm soát lượng RAM và Swap khi xử các tiến trình. Khi một tiến trình xử lý bị thiếu RAM vật lý, swappiness sẽ đẩy sang Swap để tránh tình trạng “out-of-memory” thường gặp

Hướng dẫn mở rộng Swap trên Linux

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình hoặc mở rộng swap trên các Server/VPS chạy CentOS, Ubuntu, Debian. Áp dụng cho các máy chủ

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị (reset root password) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện khôi phục mật khẩu quản trị (mật khẩu root) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành centos 6 và centos 7 một cách dễ dàng và hiệu quả nhất

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 toàn tập.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành CentOS 7 lên máy chủ, máy chủ ảo.