Hướng dẫn xóa cache DNS trên máy tính và cache trên trình duyệt

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác xóa cache DNS trên máy tính và cache trên trình duyệt nhằm phục vụ chủ yếu cho việc làm mới lại các truy cập website khi bạn thực hiện thay đổi địa chỉ DNS của website.