Điều chỉnh swap để tăng tốc độ xử lý trên Linux

Swappiness, một thông số trong kernel Linux giúp kiểm soát lượng RAM và Swap khi xử các tiến trình. Khi một tiến trình xử lý bị thiếu RAM vật lý, swappiness sẽ đẩy sang Swap để tránh tình trạng “out-of-memory” thường gặp

Hướng dẫn mở rộng Swap trên Linux

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình hoặc mở rộng swap trên các Server/VPS chạy CentOS, Ubuntu, Debian. Áp dụng cho các máy chủ